תקנון שימוש באתר

*תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לגברים ונשים כאחד.

 1. השימוש באתר ובשירותים הניתנים בו הינם בכפוף לכך כי יחולו עליך כל ההוראות והתנאים הכלולים בתקנון זה. עם הירשמותך לאתר הינך נותן את הסכמך המפורשת להוראות ותנאי האתר.
 2. כל הפרה של תנאי התקנון מאפשרת להנהלת האתר על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק או לחסום את גישתך לאתר.
 3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי האתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 4. הרישום לאתר הינו אישי ואין לאפשר לכל אדם אחר את ההרשאה האישית לשימוש באתר.
 5. הנהלת האתר פועלת להיותו של האתר זמין בכל עת, יחד עם זאת אין הנהלת האתר מתחייבת לזמינות רצופה וללא תקלות, לרבות במקרים של השבתה מלאה של האתר.
 6. הנהלת האתר שומרת על זכותה להשבית את האתר לצורך ביצוע עבודות תחזוקה. הינך מצהיר כי ידוע לך שלא תהא זכאי לפיצוי מכל סוג שהוא בגין תקלות ו/או הפסקת השירות באתר.
 7. הנהלת האתר הינה בעלת כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הבלעדית בידע, בכלים ובשיטות שיסופק לך במסגרת האתר לצורך הקמת אתר וכי הינך נותן את הסכמתך ומתחייב כי לא תעשה כל שימוש בזכויות היוצרים של הנהלת האתר בכל הנוגע לשיטות והכלים שהיא מספקת לך, והינך מתחייב שלא להעבירו לצד שלישי כל שהוא בשום דרך ולא תעשה כל שימוש אחר פרט למה שהוסכם בתקנון זה.
 8. הינך מתחייב כי המידע אליו תיחשף במסגרת סרטוני ההדרכה יהיה חסוי מפני כל צד או גורם ואינך  רשאי להעביר, במישרין ו/או בעקיפין, כל מידע אודות הידע והכלים שרכשת במסגרת השימוש באתר.
 9. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או שהתוכן מפר כללים אלה או את זכויותיך, הנך מוזמן לפנות אלינו ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם. בפנייתך עלייך לפרט מהי הפגיעה או ההפרה הנטענת, מהו החומר הפוגע או המפר, וכן את פרטייך האישיים לשם יצירת קשר. בנוסף, עליך להצהיר כי פנייתך נעשית בתום לב מתוך אמונה שיש לך זכות לנקוט בפעולה זו. הנהלת האתר תשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי.

אחריות אישית – סרטוני תרגול

 1. השימוש והתרגול בסרטונים הוא באחריות המתאמן בלבד.
 2. יש להישמע להנחיות הבטיחות ולפעול על פיהן.
 3. יש לבצע תרגילים בהתאם להנחיות המטפל בקליניקה לטיפול בכאב כרוני של גד רדעי – ביצוע
  תרגילים ללא הכוונה עלול לפגוע בתהליך הריפוי ואף להוביל לבעיות כאב נוספות.
 4. במקרים של התגברות הכאב בעת ביצוע אחד מהתרגילים או יותר יש לפנות בהקדם לקליניקה דרך אחד מכלי ההתקשרות ולקבל הנחיות להמשך.
 5. אם הינך חש ברע עקב חולי ו/או סובל מכאבי ראש ו/או כל הפרעה אחרת יש לפנות לייעוץ בטרם ביצוע התרגול.

זימון תורים

 1. ניתן לשנות או לקבוע מועד טיפול באופן עצמאי דרך האזור האישי.
 2. שינוי יתאפשר בטווח של למעלה מ- 24 שעות בלבד.
 3. ההנהלה רשאית להזיז ולשנות תורים בהתאם לשיקוליה ובידיעת המטופל
 4. ההנהלה רשאית לשנות את מועדי הפעילות וזמני השירות בכל עת ובהתאם לצרכיה.

אנו מודים על הצטרפותך לאזור האישי של קליניקת הטיפול בכאב כרוני של גד רדעי ומקווים שתמצא שימוש רב בתכנים השונים שבאתר.

הסרטון נשמר בהצלחה
בספריה שלי

לספרייה שלי ←